Klub policajnej histórie Lučenec

 

    Od 15.8.2004 pôsobil ako referent špecialista na odbore poriadkovej polície  Krajského riaditeľstva  Banská Bystrica.

009

pplk. Bc. Ondrej Garaj v ľavo  ako ref. špecialista na odbore PP KR PZ BB so svojím kolegom mjr. Mgr. Jánom Svoreňom


           V roku 2012 bol za svoju dlhoročnú prácu v PZ vyznamenaný „Pamätnou medailou ministra vnútra SR prvého stupňa č.0019“.

010
Pamätná medaila ministerstva vnútra SR prvého stupňa č. 0019

     V roku 2014 pri príležitosti osláv DŇA POLÍCIE bol vyznamenaný „čestným odznakom Policajného zboru“.  
    011  
Čestný odznak Policajného zboru

012

zľava plk. Bc.Ondrej Garaj, prezident PZ gen. PhDr. Tibor Gašpar, riaditeľ KR PZ Banská Bystrica plk .JUDr. Marian  Slobodník
plk. Mgr. Peter Renčo počas DŇA POLÍCIE konaného v Banskej Bystrici, kedy bol vyznamenaný čestným odznakom Policajného zboru.


     Dňa 28.2.2015 po 43 rokoch služby v ozbrojenom zbore ukončil služobný pomer a v súčasnosti je na zaslúženom výsluhovom dôchodku. Žije v Banskej Bystrici.


Prehľad  hodnosti plk. Bc. Ondreja Garaja
1.3.1972 - rotný
1.9.1973 - strážmajster
1.9.1976 - nadstrážmajster
1.9.1980 - podpráporčík
1.7.1981 - práporčík
1.11.1981 - podporučík
1.8.1983 - poručík
1.8.1985 - nadporučík
1.6.1991  - kapitán
1.6.1994 - major
1.7.2007 - podplukovník
1.11.2012 - plukovník

Joomla templates by a4joomla