Klub policajnej histórie Lučenec

Spracoval:

kpt. Mgr. Martin Klebaško KDI KR PZ v Košiciach

Vyobrazenie dopravných značiek stanovuje norma STN  01 80 20,  dopravné značky na pozemných komunikáciách.    Na tvorbe normy sa podieľajú technické komisie,  ktoré vytvára Slovenský ústav technických noriem.  Slovenské technické normy  musia taktiež spĺňať požiadavky a zhody s európskou normou  ktoré zastrešuje Európsky výbor pre normalizáciu (CEN).

Čítať ďalej...

Spracoval:

kpt. Mgr. Martin Klebaško – KDI KR PZ Košice -Diplomová práca, 2004: APZ „ Vplyv opatrení dopravnej polície na bezpečnosť cestnej premávky“   Č.p.:PA-31-2/8-DP-2003,

     Vývoj pravidiel cestnej premávky môžeme datovať koncom 19 storočia s rozvojom automobilizmu, kedy sa začali utvárať prvé zásady jazdy automobilom.

Rozvoj sa však vyžiadal tieto zásady a pravidlá ujednotiť v okolitých štátoch a tým určiť bezpečnosť jazdy, ako aj dohľad nad ním.

Čítať ďalej...

 

Joomla templates by a4joomla