Klub policajnej histórie Lučenec

 

       V roku 1989 začal svoju funkcionársku kariéru, kde bol zaradený na OO VB ZNB Banská Bystrica – západ,  ako poverený zástupca náčelníka. Dňom 1990 bol do tejto funkcie  ustanovený. Počas vykonávania tejto funkcie si zvýšil svoje vzdelanie, v roku 1994 bol vyslaný na štúdium na Univerzitu Mateja Bela    v Banskej Bystrici, kde získal vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa, ktoré ukončil titulom Bc.  

006

Zástupca riaditeľa OO PZ Banská Bystrica západ kpt. Ondrej Garaj


         V roku 1997 bol preložený na operačné stredisko pri OR PZ Banská Bystrica na funkciu operačného dôstojníka až do roku 1999.  1.3.1999 bol ustanovený do funkcie riaditeľa OO PZ Slovenská Ľupča. Počas vykonávania tejto funkcie v roku 1999 ukončil na SOŠ PZ v Bratislave zdokonaľovací kurz pre riaditeľov Obvodných oddelení Policajného zboru  v odbore poriadková služba.  Funkciu vykonával do roku 2002.

007

mjr. Ondrej Garaj prvý sprava ako riaditeľ OO PZ Slovenská Ľupča
    

         Od roku 2002 bol zaradený do funkcie staršieho referenta špecialistu, skupina kontroly riaditeľa KR PZ Banská Bystrica.  V roku 2004 bol za svoju prácu vyznamenaný „medailou za službu v policajnom zbore 1. stupňa“.

008

 

Joomla templates by a4joomla