Klub policajnej histórie Lučenec

 

plk. Ján  P L A K I N G E R

img016 
* 1. 12. 1905 -  † 3. 11. 1970


•    1925 reálne gymnázium v Spišskej N. Vsi
•    1927 vojenská akadémia v Hraniciach
•    1934 MV Praha – četnícky dôstojník
•    1937 veliteľ četníckeho oddelenia v Levoči, Trenčíne a Zlatých Moravciach
•    1939 pobočník hl. veliteľa žandárstva
•    1943 prednosta bezpečnostného a spravodajského oddelenia HVŽ
•    1.7.1943 podplukovník
 img017

•    -sústreďoval informácie o dianí na území Slovenska,
-    organizoval povstanie medzi žandármi,
-    nadviazal spojenie s partizánmi, ilegálnou SNR a vojenským velením v Banskej Bystrici,
•    30. 8. 1944 zástupca veliteľa Veliteľstva čs. četníctva na Slovensku
•    1.10.1944 plukovník
•    Po potlačení SNP ustúpil do hôr, v Slánských horách na východnom Slovensku sa stal veliteľom partizánskej skupiny,
•    12. 1. 1945 vojenským súdom v neprítomnosti odsúdený na trest smrti zastrelením
•    Po prechode frontu sa 20. 1. 1945 hlásil u gen. Svobodu, poverený organizovaním bezpečnostnej služby v Prešove,
•    21. 1. 1945 zatknutý NKVD a vypočúvaný, 23. 3. 1945 zatknutý a odvlečený do ZSSR
•    28.10.1946 návrat do ČSSR
•    1.4.1947 prednosta Kriminálnej ústredne NB Bratislava
•    25.2.1948 dovolenka s čakateľným

img018

Joomla templates by a4joomla