Klub policajnej histórie Lučenec


       „Žandársky strážmajster Július Dubina, nar.19.11.1913 bol po sformovaní Rýchlej divízie na východnom fronte pri ťažení Slovenskej armády proti ZSSR povolaný do poľa ako príslušník vojenskej polície a počas tohto pôsobenia mu bola dočasne upravená hodnosť na rtm.stržm. Padol 30.8.1943 pri Armjansku. Náhrobok na snímke je symbolický, nakoľko prevoz telesných pozostatkov z priestoru Krymu na sklonku leta bol nielen že nemožný, ale aj zakázaný. Jeho telesné pozostatky teda pravdepodobne ležia niekde v priestore Armjanska.“

dubina pomnikdubina

Joomla templates by a4joomla