Klub policajnej histórie Lučenec

Miloslav Sykora

strážmajster Sýkora Miloslav, príslušník četníctva Pohotovostného oddielu v Moravskej Ostrave . Dňa 17.9.1944 prišiel so svojím oddielom 16 príslušníkov na dvor veliteľstva v Štubnianskych Tepliciach. Umrel vo výkone služby dňa 25.9.1944 v obci Čremošné počas slovenského národného povstania. Bol zasiahnutý mínou v boji proti okupujúcej nemeckej armáde, kde na mieste zomrel. Je pochovaný pri Hrone v Banskej Bystrici. Bol povýšený do hodnosti vrchný strážmajster in memoriam.

Joomla templates by a4joomla