Klub policajnej histórie Lučenec

     Dňa 28. 10. 2O14 členovia Klubu policajnej histórie Lučenec v dopoludňajších hodinách v miestnom katolíckom cintoríne v obci Kalinovo, okr. Poltár uskutočnili pietnu spomienku a odhalenie obnoveného zrekonštruovaného miesta posledného odpočinku vrchného strážmajstra in memoriam Michala Bidelnicu príslušníka „Československého četníctva“.

 

     Na začiatku členovia KPH Lučenec a zamestnanci Obecného úradu Kalinovo položili vence na obnovené hrobové miesto. Následne predniesol svoj príhovor riaditeľ Krajského riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici plk. JUDr. Marian Slobodník a po ňom duchovný Krajského riaditeľstva PZ npor. Mgr. František Smelý.  Na záver tejto milej pietnej spomienky bolo počas hymny vykonané vzdanie vojenskej pocty a to Čestnou jednotkou Okresného riaditeľstva PZ v Lučenci.

     Uvedeného spomienkového aktu okrem pozvaných hostí z radov polície a občanov z  blízkeho ako aj širšieho okolia sa zúčastnila aj dcéra nebohého a to Zlata Lehoťáková s manželom a dcérou z Bratislavy.

   Aj touto cestou by sa vedenie KPH Lučenec v mene svojom, ale aj v mene pani Lehoťákovej chcelo všetkým zúčastneným poďakovať nielen za podporu, ale aj za pomoc pri uskutočnení tohto pietneho aktu.


Joomla templates by a4joomla