Klub policajnej histórie Lučenec

 


 img001
kpt. Pavol Kráľovič ako náčelník OOVB Lučenec

    1.4.1960 je kpt. Kráľovič menovaný náčelníkom oddelenia VB Lučenec. Tento návrh spracoval dňa 7.4.1960 v Banskej Bystrici kpt. Slobodník a schválil náčelník správy VB v Banskej Bystrici pplk. Grlický a náčelník KS MV pplk. Vavro.
        24.6.1964 náčelník OO MV Lučenec navrhol na vyznamenanie kpt. Kráľoviča „Pamätnou medailou SNP“, s čím súhlasili dňa 25.6.1964 náčelník KS MV pplk. Benček a náčelník správy VB pplk.  Demian.
    V roku 1965 bol kpt. Kráľovič povýšený do hodnosti major.


 img002
mjr. Pavol Kráľovič náčelník  OO VB Lučenec


    6.2.1967 pplk. Vágner navrhol mjr. Kráľoviča na vyznamenanie „Za vynikajúcu prácu“ , s čím súhlasil náčelník KS SNB mjr. Kubš.
    10.1.1971 mjr. Kráľovič sám požiadal Hlavné veliteľstvo VB Bratislava o prevedenie z funkcie náčelníka Okresného oddelenia VB v Lučenci do funkcie Dozorného útvaru  pri O VB Banská Bystrica. Svoje rozhodnutie odôvodnil svojím zdravotným stavom a tým, že sa bude sťahovať do Banskej Bystrice.    
    15.2.1971 bol mjr. Kráľovič Pavol odvolaný z funkcie náčelníka OO VB Lučenec s dôvodu služobného. Následne bol zaradený na Správe VB v Banskej Bystrici vo funkcii dôstojníka stálej služby.     
    1.4.1977 pôsobí ako operačný dôstojník VB operačného strediska vnútorného odboru KS ZNB v Banskej Bystrici
    25.5.1977 podal mjr. Kráľovič návrh na prepustenie zo služobného pomeru, kde jeho priamy nadriadený Náčelník operačného strediska KS ZNB Banská Bystrica mjr. František Dvorský uviedol, že dňom 30.4.1977 splnil podmienku nároku na starobný dôchodok a preto navrhol jeho prepustenie zo služobného pomeru príslušníka ZNB s návrhom udeliť mu čestné uznanie za dlhoročnú prácu v ZNB. S týmto súhlasil aj Náčelník vnútorného odboru KS ZNB BB pplk. Lacika.
    22.7.1977 bolo kádrovým rozkazom náčelníka KS ZNB BB mjr. Kráľovičovi oznámene rozhodnutie o prepustení zo služobného pomeru, kde lehota na prepustenie beží od 1.8.1977 do 30.11.1977.
    30.11.1977 je mjr. Pavol Kráľovič náčelníkom krajskej správy ZNB plk. Kubšom prepustený zo služobného pomeru príslušníka ZNB podľa § 100 ods.1 písm. c zák. č.100/1970 Zb. s udelením uznania za dlhoročné obetavé a svedomité plnenie služobných úloh.

Joomla templates by a4joomla