Klub policajnej histórie Lučenec

Stefan Dvorsky

práporčík Dvorský Štefan, nar. v Púchove. Príslušník slovenského žandárstva zo stanice Utekáč okres Poltár, vtedy okres Hnúšťa. Dňa 28.10.1944 útočila na obec nemecká armáda, ktorá bola v presile, preto sa príslušníci stanice dali na ústup do hôr. Dvorský išiel smerom na rodné Považie, kde padol do zajatia. Bol transportovaný do tábora v Zeisstadlu pri Moste. Keď dňa 10.5.1945 tábor oslobodili, vyčerpaného na smrť ho odviezli do nemocnice v Moste. Odtiaľ ho rodičia previezli domov 2.6.1945, ale napriek opatere jeho týrané telo nevydržalo a dňa 22.6.1945 zomrel. Bol povýšený do hodnosti práporčík in memoriam.

Joomla templates by a4joomla